Odwiedź nas:
LinkedIn

Case Study

Raport branżowy - rynek FoodTech

Raport powstał na zlecenie Unfold.VC (ex. Venture INC). Funduszu typu venture capital inwestującego w projekty technologiczne o dużym potencjale rozwoju. Raport został stworzony w trakcie analizy okazji inwestycyjnych sektora FoodTech w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Z największym skupieniem na segmencie produkcji substytutów żywności pochodzenia zwierzęcego (mięso i nabiał).

Business Details:

Industry:

FoodTech

Location:

Polska, Europa Środkowo-wschodnia

Company-size:

1-10

Time:

6 miesięcy

Client’s Goal:

Przeanalizowanie obecnego stanu rynku FoodTech, szczególnie branży białek alternatywnych w Polsce i Europie. Raport powstał w celu określenia potencjału możliwości inwestycyjnych w tym sektorze.

Research scope:

Naszym głównym celem było opisanie stanu obecnego branży i potencjału jej rozwoju. Raport powstał w oparciu o desk research, wywiady z ekspertami i firmami reprezentującymi ten sektor, a także dane zebrane od ankietowanych polskich przedsiębiorców. Poniższy raport skupia się głównie na segmencie rynku FoodTech, który produkuje substytuty dla żywności pochodzenia zwierzęcego (mięso i nabiał) oraz opracowuje nowe podejścia do istniejących produktów spożywczych. Przedstawia stan obecny rynku oraz potencjał jego rozwoju oraz bariery i szanse.

“Foodtech w Europie i na świecie ma przed sobą świetlaną przyszłość [...]”

Michał Piosik Co-founder Foodtech.ac

Results:

Raport skupia się głównie na segmencie rynku FoodTech, który produkuje substytuty dla żywności pochodzenia zwierzęcego (mięso i nabiał) oraz opracowuje nowe podejścia do istniejących produktów spożywczych. Przedstawia stan obecny rynku oraz potencjał jego rozwoju oraz bariery i szanse. 

Benefit for the client:

  • Lepsze zrozumienie rynku FoodTech
  • Ustrukturyzowany raport branżowy, który podsumowuje najważniejsze informacje o rynku i stanowi podstawę do dalszych analiz
  • Publikacja, zawiera bazę firm, akceleratorów i funduszy VC skupionych na branży FoodTech działających w Polsce i na świecie
  • Sounds interesting?
    Download the full case study!

    Oops! Something went wrong while submitting the form.