Odwiedź nas:
LinkedIn

Opublikowane:

1/12/2021

Jak dane mogą pomóc firmom SaaS? Dowiedz się, jak zwiększyć sprzedaż dzięki wnioskom z analizy rynku!


Firmy działające w modelu SaaS należą do czołówki tych najbardziej uzależnionych od analizy danych. Często mają one dedykowany zespół, który spędza godziny na analizie informacji zgromadzonych wewnątrz organizacji. Ale w jaki sposób dane zewnętrzne mogą tego typu podmiotom? Jak mogą one skorzystać na badaniach rynku?


Dlaczego dane są kluczowe dla firm SaaS?

Odpowiedź jest dość prosta: jeśli dotrzesz do większej liczby potencjalnych klientów, tym większa szansa na zwiększenie ilości subskrypcji. Rolą analizy danych jest udzielanie odpowiedzi na pytanie, jak usprawnić dowolny proces związany ze sprzedażą.

Organizacje SaaS dobrze wiedzą, że nawet niszowe rynki mogą być bardzo konkurencyjne. Dlatego organizacje zawsze wypatrują przyszłych trendów. Ci, którzy są o krok przed konkurencją, odniosą więcej korzyści. I to jest kolejna kluczowa rola, jaką dane odgrywają dla firm SaaS – pomagają im zidentyfikować potencjalnie lukratywne kierunki rozwoju, aby sprostać nadchodzącym trendom.


Jak przeprowadzenie analizy rynku może zwiększyć sprzedaż firmy SaaS?

Dane zewnętrzne pozyskiwane z rynku odgrywają istotną rolę w procesie rozwoju firmy. Po przeprowadzeniu badań i wyciągnięciu odpowiednich wniosków łatwiej będzie:

  • Zdobyć więcej subskrypcji, znajdując nowych klientów na nowo odkrytych rynkach niszowych
  • Poznać najlepsze praktyki stosowane przez inne firmy
  • Rozwinąć swój produkt lepiej dzięki lepszemu zrozumieniu swoich klientów


Udoskonalenie lub wdrożenie znalezionych rozwiązań w którymkolwiek z tych trzech obszarów będzie miało istotnie pozytywny wpływ na Twoją firmę i poziom sprzedaży. Będąc bardziej konkurencyjnym, skorzysta na tym cała organizacja. A przeprowadzenie analizy rynku sprawia, że ​​to wszystko jest możliwe!


Na jakie konkretne pytania można odpowiedzieć za pomocą analizy rynku (z perspektywy SaaS)?

Ilekroć firma SaaS przeprowadza analizę rynku, główny nacisk kładzie się przede wszystkim na informacje zebrane samodzielnie. Warto  jednak pamiętać, że wgląd w zewnętrzne dane rynkowe może być również bardzo cenny.


Na jakie pytania możesz odpowiedzieć, opierając się tylko na danych zewnętrznych?

  • Klienci: Jacy klienci dominują na Twoim rynku: jakie są ich potrzeby i oczekiwania? Jakie problemy możesz dla nich rozwiązać za pomocą swojego oprogramowania?
  • Konkurenci: Jakie są mocne i słabe strony Twojej konkurencji? Jak Twój produkt wypada na tle ich rozwiązań? Jak dobrze sobie radzą na rynku i co to oznacza dla Twojej firmy?
  • Lejek sprzedaży: Czym różni się Twój lejek od lejka konkurencji? Co Twoi klienci mają do powiedzenia (online) o całym procesie? Co możesz poprawić, a które ulepszenia powinny być pierwsze?
  • Marketing: Czy korzystasz z tych samych kanałów marketingowych, co Twoi konkurenci? Która z nich jest najbardziej popularna w Twojej niszy, a którą możesz porzucić?
  • Trendy i zagrożenia: Jakie są potencjalne trendy lub zagrożenia dla Twojej firmy? Jak sobie z nimi radzić lub jak się do nich przygotować?


Przeprowadzenie analizy rynku jest kluczem do odpowiedzi na wszystkie te pytania – i wiele innych! Jeśli uważasz, że Twojej firmie SaaS brakuje rzetelnie przeprowadzonej analizy danych rynkowych, skontaktuj się z nami!

Most recent posts

Najnowsze posty