Odwiedź nas:
LinkedIn

Opublikowane:

31/8/2021

Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce - gdzie jesteśmy?

Cyberbezpieczeństwo to rozległy temat, który dotyczy nas wszystkich. Codziennie otrzymujemy nowe zgłoszenia cyberataków zarówno na podmioty publiczne (urzędy,  obiekty użyteczności publicznej itp.), jak i prywatne (zarówno duże korporacje, jak i małe firmy, w tym osoby prywatne). W mediach pojawia się wiele informacji o technicznych aspektach cyberbezpieczeństwa; eksperci branżowi regularnie publikują raporty rynkowe, które to opisują.

Jednocześnie brakuje też perspektywy biznesowej na ten temat, uwzględniającej uwarunkowania branży. W raporcie omawiamy rozwój rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, w tym stojące przed nim wyzwania i przeszkody, które musi pokonać. Opisujemy również kilka ciekawych podmiotów gospodarczych z Polski, które mają doskonałe perspektywy na przyszłość.Wielkość i dynamika wzrostu


Polski rynek rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa różni się znacząco od takich gigantów jak rynek amerykański czy chiński, przynajmniej pod względem wielkości. Gdy jednak przyjmiemy perspektywę regionalną, to widać, że jest on jednym z największych w Europie (na zbliżonym poziomie co takie kraje jak Hiszpania czy Włochy). Szacowana wielkość polskiego rynku cyberbezpieczeństwa w 2019 roku wyniosła około 1,34 mld USD.W 2019 roku rynek w Polsce wykazywał szybką dynamikę wzrostu (+14,3% r/r). Niemniej jednak w kolejnym roku pandemia COVID-19 spowodowała załamanie i spadek wartości o -4,7% r/r. Był on spowodowany cięciami kosztów i zamrożonymi budżetami w wielu firmach.. Na najbliższe lata przewiduje się jednak odreagowanie i powrót na ścieżkę wzrostową. Do 2025 r. tempo wzrostu rynku powinno ponownie wynieść ok. 10% r/r.
Cechy charakterystyczne polskiego rynku

  • Zdecydowana większość analizowanych firm ma swoje siedziby w dużych miastach, takich jak Warszawa (21 firm), Wrocław (8), Kraków (7), Poznań (7) oraz aglomeracja śląska (7 firm). Niemniej jednak mniejsze miasta są również reprezentowane; istnieje znaczna różnorodność geograficzna.  • Większość polskich firm specjalizuje się przede wszystkim w usługach, szczególnie tych, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo przed cyberatakami (audyty bezpieczeństwa, pen-testy, lokalizowanie newralgicznych miejsc w infrastrukturze IT firmy). Inne specjalizacje obejmują produkty i rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa danych (np. tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie), zarządzanie dostępem do tożsamości (np. szyfrowanie danych i bezpieczne logowanie użytkowników) oraz ochronę infrastruktury.


Szanse i zagrożenia w branży


Z raportu wynika, że ​​dwie trzecie ankietowanych firm z polskiej branży cyberbezpieczeństwa uważa, że ​​świadomość rynku co do powagi problemu jest bardzo niska. Większość firm nie widzi potrzeby ochrony przed potencjalnym atakiem, ani nie uważają tego za jedną z największych barier w rozwoju swojej firmy. Trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników oraz brak wystarczającego kapitału na rozwój były również często wymienianymi wyzwaniami w raporcie.

Jeśli chodzi o możliwości rozwoju, trzy czwarte ankietowanych uznało pozyskanie odpowiednich kontaktów i rekomendacji na rynkach zagranicznych za najważniejszy element osiągnięcia sukcesu w skali globalnej. Ważnym czynnikiem było również pozyskanie kapitału na rozwój i, co ciekawe, preferowanym źródłem był kapitał prywatny (fundusze VC i aniołowie biznesu itp.).


Podsumowanie


Polski rynek cyberbezpieczeństwa jest wciąż w początkowej fazie rozwoju. Podobnie jak w innych krajach, cyberbezpieczeństwo zdominowane jest przez firmy usługowe. Niewiele firm jest w stanie zaoferować produkty, które mają realną szansę na sukces na globalnym rynku. Przyczyn tego jest wiele, a do najważniejszych należą: brak odpowiedniego kapitału i know-how niezbędnego do tworzenia wysokiej jakości produktów, które mogą konkurować z zagranicznymi graczami.Niemniej jednak czas i trendy będą sprzyjać dalszemu rozwojowi tego sektora, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Rynek dojrzewa i coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że wdrażanie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa nie jest luksusem, ale koniecznością. Ten wyścig wygrają ci, którzy najlepiej rozumieją potrzeby klienta i odpowiedzą na nie, a jest o co walczyć.Pełną wersję raportu znajdziesz tutaj:


Most recent posts

Najnowsze posty