Nasze usługi

Analiza finansowa

Zastanawiasz się jak wycenić swój produkt? Ile wyniesie kolejna inwestycja?
Chcesz mieć pewność, że finanse w Twojej firmie są przemyślane i dobrze zaplanowane?

Kalkulacja cen (pricing)

Cena stanowi jeden z głównych elementów konkurencji przedsiębiorstwa. Łącząc techniki ilościowe (analiza danych wejściowych) i jakościowe (dane rynkowe) przedstawimy różne metody wyceny oraz zarekomendujemy odpowiednie rozwiązanie.

Na jakie pytania odpowiada kalkulacja?

Jaka cena najlepiej rezonuje z celami biznesowymi?
Jaki jest koszt jednostkowy produktu? 
Jak osiągnąć punkt rentowności?
Jak cena wskazuje wartość postrzeganą przez klientów?
Jaki mix marż przedsiębiorstwo realizuje obecnie i jakie płyną z tego wnioski?
Jaką cenę oferuje konkurencja za podobne produkty?
Jakie strategie cenowe są popularne na rynku?

Przykładowy zakres

Identyfikacja pozycji kosztowych niezbędnych, aby wytworzyć produkt lub usługę
Porównanie planowanych kosztów z poniesionymi 
Analiza celów marżowych i cen konkurencji (benchmarking)
Analiza strategii cenowych 
Przygotowanie analizy trendów
Przygotowanie modelu kalkulującego planowaną sprzedaż wraz z progiem rentowności
Analiza mixu produktowego (product mix)
Przygotowanie propozycji strategii cenowej wraz z rekomendacją 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Umów bezpłatną konsultację

Kalkulacja nakładów inwestycyjnych 

Przygotowanie się do spotkania z inwestorem wymaga określenia, ile środków niezbędnych jest, aby rozpocząć zaplanowane przedsięwzięcie. Pomocne jest przygotowanie modelu finansowego, który przedstawi wszystkie pozycje kosztowe w czasie, a tym samym pomoże określić zapotrzebowanie na kapitał początkowy.

Na jakie pytania odpowiada kalkulacja?

Jakie pozycje kosztowe są nieuniknione (niezbędne) do poniesienia?
Jaki kapitał potrzebny jest, aby ruszyć z planowanym przedsięwzięciem?
Jak koszty będą się zachowywać w czasie oraz jaka będzie ich struktura?
Jakie są potencjalne scenariusze i jaki ma to wpływ na planowane nakłady inwestycyjne?

Przykładowy zakres

Identyfikacja pozycji kosztowych oraz struktury kosztów
Wycena pozycji kosztowych w czasie
Wskazanie kwoty zapotrzebowania kapitałowego w 3 wariantach (neutralny, pesymistyczny i optymistyczny)
Analiza sytuacji finansowej projektu
Przygotowanie mini-modelu finansowego
Szkolenie dot. funkcjonowania i samodzielnego aktualizowania modelu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Umów bezpłatną konsultację

Model finansowy

Przy próbie pozyskiwania większych środków, inwestorzy oraz dostawcy niemal zawsze oczekują dokładnego i kompleksowego modelu finansowego przedsiębiorstwa. Interesariusze potrzebują zabezpieczenia, że finanse są dobrze zaplanowane i przemyślane. Przygotowany przez nas model pomoże w dokładnym planowaniu działań organizacji. Dzięki temu będzie można uniknąć sytuacji zagrożenia, zauważyć trendy i co najważniejsze pilnować sytuacji zdrowotnej organizacji, czyli jej płynności i rentowności.

Na jakie pytania odpowiada kalkulacja?

Ile czasu potrzeba, aby zainwestowane środki się zwróciły?
Jaka jest płynność (zdolność do spłaty zobowiązań) w najbliższym półroczu/roku?
Jaka będzie planowana rentowność (zyskowność) poszczególnych projektów/produktów na przestrzeni czasu?
Jak na przestrzeni pół roku wyglądać będzie sytuacja majątkowa (posiadane aktywa) oraz posiadane zobowiązania?

Przykładowy zakres

Identyfikacja przychodów i kosztów
Identyfikacja wpływów i wypływów gotówki
Analiza finansowo-księgowa przedsiębiorstwa
Ocena sytuacji finansowo-księgowej
Przygotowanie kompletnego modelu
Szkolenie dot. funkcjonowania i kontynuowania modelu
Identyfikacja ryzyk wraz ze wsparciem we wdrażaniu procesów kontroli wewnętrznej

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Umów bezpłatną konsultację

Co mówią o nas klienci?

DiveInData pomogło nam zidentyfikować potencjalnych klientów. Regularnie informują o postępach prac i są dostępni w razie potrzeby, co bardzo doceniamy! Jeśli potrzebujesz skrupulatnych i kompleksowych usług badania rynku, możemy polecić DiveinData jako Twojego solidnego partnera

Klaudia Szklarczyk-Smolana, Business Development Director

Szukaliśmy wiarygodnego partnera, który świadczyłby wysokiej jakości usługi analizy rynku dla naszych spółek portfelowych. Współpraca z DiveInData okazała się trafnym wyborem. Nasze spółki otrzymały wartościowe dane rynkowe, pogłębioną wiedzę na temat konkurencji oraz indywidualnie przygotowane rekomendacje. Polecam usługi DID wszystkim firmom, które zastanawiają się jak utrzymać wysokie tempo wzrostu.

Jakub Sitarz

Wybraliśmy DiveInData, ponieważ zapewniają usługę wyszukania wysokiej jakości danych połączoną z wartościowymi spostrzeżeniami, przedstawionymi w przystępnej formie. Jesteśmy pod wrażeniem ich możliwości analitycznych oraz profesjonalizmu. Z chęcią będziemy współpracować z nimi ponownie przy następnym projekcie.

Michał Sadowski

DiveInData dostarczyło bardzo użyteczny raport rynkowy w przejrzystej formie. Teraz dużo lepiej rozumiemy, gdzie jesteśmy w porównaniu z naszą konkurencją. Bardzo dobra współpraca - szybko, profesjonalnie i elastycznie.

Kamil Rudnicki

DiveInData zapewniło doskonałą obsługę klienta, profesjonalizm oraz wysokiej jakości, atrakcyjny produkt dostarczony na czas.

Pawel Badzyński

DiveInData dostarczyło bardzo dokładny raport na temat rynków, na które możemy wejść. Raport został przedstawiony w bardzo uporządkowany i łatwy do zrozumienia sposób. Następnie przeanalizowali wybrane rynki bardziej szczegółowo i przedstawili nam spostrzeżenia na temat jednego z rynków, na który powinniśmy wejść w pierwszej kolejności. Są świetni w komunikacji i mają naprawdę duże kompetencje. Polecam współpracę z DiveInData

Marcin Szychowski, Customer Acquisition Manager

Dzięki pomocy DiveInData zyskaliśmy nową perspektywę budowania wzrostu dla naszego biznesu. Byliśmy pod wrażeniem tempa działania zespołu i profesjonalnego podejścia do zbierania danych podczas całego projektu.

Tamas Holczer, co-founder & advisor Virgillio 

Wszystkie usługi